Kursy przygotowujące do egzaminów UDT na wózki widłowe, suwnice, podesty ruchome, HDS | Hirpol
Rozporządzenie 2018

Nowe przepisy dotyczące wózków jezdniowych (widłowych)

Co zmieni się dla operatorów (obsługujących)?
Czy stare uprawnienia zachowują swoją ważność?

Dnia 9 stycznia 2018 r. w Dzienniku Ustaw ukazało się nowe rozporządzenie w sprawie BHP przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Data jego wejścia w życie została ustalona na dzień 10 sierpnia 2018 r.

Dla operatorów wózków posiadających uprawnienia UDT do ich obsługi, nic nie zmieni się na niekorzyść. Wręcz przeciwnie, od dnia 10 sierpnia 2018 r. na podstawie posiadanych uprawnień UDT będą mieli możliwość obsługiwania wózków jezdniowych naładownych, ciągnikowych i unoszących.  

Dla operatorów, którzy pracują na podstawie imiennych zezwoleń i nie posiadają uprawnień UDT, wprowadzono terminy przejściowe, do których nadane zezwolenie zachowuje ważność. Po przekroczeniu terminu dla okresu przejściowego obsługujący może pracować na wózku jezdniowym (widłowym), pod warunkiem, że posiada uprawnienia UDT.

 

Terminy okresów przejściowych są następujące:

  • Dla zezwoleń wystawionych do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowuje ono ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.,

  • Dla zezwoleń wystawionych do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowuje ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.,

  • Dla zezwoleń wystawionych po dniu 1 stycznia 2015 r. zachowuje ono ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Pytania i odpowiedzi

Czy można jeszcze wystawiać imienne zezwolenia?

Tak, do dnia 10.08.2018 r.

 

Co z wózkami z instalacją LPG?

Operator wózka zasilanego gazem oraz osoba dokonująca wymiany butli z gazem w tych wózkach muszą być przeszkoleni w zakresie bezpiecznego użytkowania butli, w tym ich bezpiecznej wymiany.

 

Czy posiadając uprawnienia UDT mogę wymieniać butlę z gazem?

Jeżeli pracownik posiada dodatkowo zaświadczenie ukończenia kursu z wymiany butli, to tak. Bardzo często operatorzy sami się przygotowywali do egzaminu nie kończąc żadnych kursów. W takim przypadku może być problem, ponieważ co prawda UDT zadaje pytanie z wymiany butli na egzaminie, ale według obowiązujących przepisów uprawnienie UDT uprawnia tylko do obsługi wózków, nie do wymiany butli.

Skontaktuj się z nami!

Czy masz pytanie dotyczące rozporządzenia, na które nie znasz odpowiedzi lub potrzebujesz kursu przygotowującego do egzaminu UDT, który pozwala nabyć niezbędne uprawnienia? Zgłoś się do nas!

 

Nasze dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt

t: 600 600 089